Trygg og rask levering
Til kassen
Totalt: 0
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-
Trygg og rask levering | Gratis frakt over 1000,- | Norsk nettbutikk

Salgsbetingelser

 

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett

Sist oppdatert: 26. august 2023

 

Innholdsfortegnelse

1. Avtalen

2. Partene

3. Priser

4. Avtaleinngåelsen

5. Ordrebekreftelse

6. Betaling

7. Levering m.v.

8. Risikoen for varen

9. Angrerett

10. Undersøkelsesplikt

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

15. Garanti

16. Personopplysninger

17. Konfliktløsning

18. Kildeliste

 

Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Merk at det er forskjellige rettigheter og plikter som kjøper for forbrukere (privatpersoner) og næringsvirksomheter.

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

På viratech.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte av Viratech. For å utføre kjøp på viratech.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

Vi leverer kun til fastlands Norge og Svalbard.
Alle varer levert av Viratech kan brukes i Norge.

2. Partene

Selger: VIRATECH AS (kan også betegnes som «vi» eller «oss», og tilsvarende benyttes betegnelser som «vår» og «vårt»)

Kontaktadresse: Ullerudstien 17, 1446 Drøbak
E-post: post@viratech.no
Telefonnummer: +47 904 29 042
Organisasjonsnummer: 915310990

Kjøper er den person som foretar bestillingen og blir i det følgende benevnt «du», «deg» (og tilsvarende benyttes betegnelser som «din» og «ditt»).

3. Priser

Vi vil ta betalt for varer med mva.
Du kan likevel velge å vise priser i nettbutikken med eller uten mva.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

Vi forbeholder oss retten til å avvise et salg dersom det viser seg at produktet er feilpriset i nettbutikken. Dette vil f.eks. gjelde hvis vi har tastet et siffer for mye eller for lite, som vil utgjøre en utilsiktet prisendring. Prisene våre er automatisk og forløpende justerte, hvis denne automatikken av en eller annen grunn gjør feil vil vi heller ikke overholde salget da dette anses som urimelig. Du vil derimot motta et veldig godt tilbud på hva du vil i nettbutikken som plaster på såret og takk for at feilen påpekes.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av oss.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt din bestilling, skal vi uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg.

Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

6. Betaling

Vi kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss.

Dersom du bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5)

Ved etterfakturering utstedes fakturaen ved forsendelse av varen. Forfallsfristen er 14 dager fra fakturaen sendes. Det er kun bedrifter som kan velge faktura som betalingsmåte gjennom vår bedriftskasse. Når vi fakturerer forbeholder vi oss retten til å videreselge fakturaen til en tredjepart, vi bruker for tiden Aprila Bank.

Har vi særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra deg, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan vi kreve dette. 

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav. (6)

7. Levering m.v.

Levering av varen fra oss til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal vi levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen. Skal Viratech sørge for at varen blir sendt til deg, plikter vi å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Bedriftskunder som ønsker å betale med faktura vil bli kredittsjekket før varene sendes. Ved førstegangskjøp bes faktura om å betales på forskudd før varene sendes.

Ved høye beløp kan også fakturabetalere bli bedt om delbetaling før varene sendes.

9. Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til oss selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Næringsvirksomheter har ikke angrerett.

Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra Viratech til deg om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Viratech innen rimelig tid. Vi er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet. Vi kan ikke fastsette gebyrer for din bruk av angreretten, men vi kan kreve at du skal betale kostnadene for returforsendelsen. Viratech vil vanligvis ikke kreve kostnadene for retur dekket med mindre det mistenkes misbruk av prosessen ved f.eks. uvanlig høyt antall returer.

Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til oss i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen. Returen skal gjøres til Viratech i samsvar med gjeldende vilkår. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Viratech.

Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom vi klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

10. Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss melding om at du vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes Viratech innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).(8)

Meldingen til Viratech eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

Viratech forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Dersom du ber oss slette din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes. Dersom det etter sletting av kundekonto skulle oppstå behov for retur av vare til oss i forbindelse med reklamasjon, må det opprettes en ny kundekonto for at vi skal ha mulighet til å håndtere reklamasjonen.

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Viratech.

Oppfyllelse: Dersom Viratech ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra oss. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at vi oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan du kreve oppfyllelse.

Heving: Du kan heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis vi ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre vi har sagt at vi ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra vår side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Du må melde krav til Viratech ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Viratech.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler vi ikke disse utgiftene.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at vi retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Vi kan motsette oss ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader.

Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Viratech kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan vi tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom vi sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Viratech.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold